3 Thủ Thuật Sửa Chữa Đơn Giản Người Dùng Laptop Nên Biết

Việc sửa chữa máy tính có thể gây căng thẳng cho nhiều người, nhưng một khi đã thành công những nhiệm vụ cơ bản sau đây thì bạn sẽ sẵn … Xem thêm

Thủ Thuật Trên Máy Tính – “Nhỏ Nhưng Có Võ”

1. Mở lại tab vô tình bị đóng Nếu bạn muốn mở lại tab vô tình bị đóng, hãy bấm Control/Command (cho máy Mac) + Shift +T, và tab bị đóng sẽ xuất hiện lại … Xem thêm

Gọi ngay