Microsoft Mới Cho Ra Mắt Giao Diện Mới Của Outlook.com

Các cập nhật cho ứng dụng lịch và thông tin người dùng vẫn đang được thử nghiệm.

Microsoft đang tung ra giao diện thiết kế mới của Outlook.com cho người dùng vào tuần tới. Thiết kế mới của Outlook.com đã được thử nghiệm beta vào tháng 8, và Microsoft mới đây cũng đã bắt đầu thử nghiệm giao diện người dùng và các cải tiến tính năng mới cho ứng dụng lịch và mục người dùng của dịch vụ email này. Thiết kế mới cho mail của Outlook.com sẽ trở thành tiêu chuẩn cho tất cả người dùng trong một vài tuần tới, và người dùng sẽ không cần phải bật chế độ beta nữa.

 

 

Tất cả người dùng Outlook.com sẽ có thể chọn tham gia hoặc không tham gia thử nghiệm các thay đổi cho tính năng lịch và mục người dùng. Các thay đổi này bao gồm một giao diện mới, và thông tin người dùng trên thẻ profile sẽ được hiển thị tốt hơn. Các thay đổi tổng thể cho phần mail của Outlook.com bao gồm tích hợp Skype tốt hơn, với hỗ trợ gọi video ngay trong hộp thư đến. Microsoft cũng đã tinh chỉnh tổ chức danh mục, thêm các theme mới cho hộp thư đến, và cải tiến giao diện để sử dụng các trình bổ sung trong Outlook.com.

 

 

Mặc dù những thay đổi cho mục thư của Outlook.com sẽ trở thành mặc định cho tất cả người dùng, Microsoft dường như vẫn đang tiếp tục thử nghiệm những thay đổi cho tính năng lịch và mục người dùng, và vẫn chưa có thông tin chính thức khi nào thì họ sẽ cập nhật tự động những thay đổi đó cho người dùng.

Gọi ngay